.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه شیشه آلات راهنمایی

 

ردیف  عنوان کالا  تعداد 
ارلن مایر 100 میلی لیتر 1 عدد 
ارلن مایر 250 میلی لیتر  1 عدد 
استوانه مدرج 100 میلی لیتر  1 عدد 
4 بالن تقطیر 250 میلی لیتر 1 عدد
5 بالن 100 میلی لیتر 1 عدد
6 بشر 100 میلی لیتر 1 عدد
7 بشر 250 میلی لیتر 1 عدد
8 پی پت حبابدار 10 میلی لیتر 1 عدد
9 پی پت مدرج 10 میلی لیتر 1 عدد
10 چراغ الکلی شیشه ای  1 عدد
11 شیشه ساعت 5 سانت 2 عدد
12 قطره چکان  2 عدد
13 قیف جدا کننده (دکانتور) 250 میلی لیتر 1 عدد
14 قیف 7 سانت 1 عدد
15 لوله آزمایش 160×16 2 عدد
16 لوله آزمایش 180×18 2 عدد
17 لوله رابط شیشه ای L شکل 1 عدد
18 لوله شیشه ای(قطر 5 میلی متر,طول 20 سانتی متر) 2 عدد
19 مبرد ساده 1 عدد
20 همزن شیشه ای(قطر 6یا8میلی متر,طول 20 سانتی متر) 2 عدد