.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه مواد شیمیایی علوم راهنمایی

 

ردیف  عنوان کالا  مقدار 
آب مقطر  500 میلی لیتر
آمونیوم کلراید  100 گرم 
اتانول  100 میلی لیتر
4 الکل صنعتی 250 میلی لیتر
5 استن 50 میلی لیتر
6 استیک اسید 250 میلی لیتر
7 بتادین 50 میلی لیتر
8 پارافین جامد 50 گرم
9 پتاسیم پرمنگنات 50 گرم
10 پتاسیم یدید 100 گرم
11 پودر آهن 500 گرم
12 پودر منیزیم 25 گرم
13 سدیم تیوسولفات 100 گرم
14 سدیم کربنات 100 گرم
15 سدیم نیترات 100 گرم
16 سدیم هیدروژن کربنات 100 گرم
17 سدیم هیدروکسید 100 گرم
18 سولفوریک اسید 100 میلی لیتر
19 سیتریک اسید 50 گرم
20 سیم نیکل کروم 1 حلقه
21 کلسیم اکسید(پودر آهک) 25 گرم
22 کلسیم کلرید 100 گرم
23 گوی نفتالین 6 عدد
24 گوگرد 50 گرم
25 متیل اورانژ 25 گرم
26 محلول بلودومتیلن 50 میلی لیتر
27 محلول گیمسا 50 میلی لیتر
28 مس II سولفات 50 گرم
29 منگنز دی اکسید 25 گرم
30 نوار منیزیم 1 بسته
31 نشاسته 50 گرم
32 وازلین 50 گرم
33 هیدروکلریک اسید 500 میلی لیتر
34 ید جامد 100 گرم