لیست قیمت

لیست محصولات شرکت آزوتک 1400

 مدل دستگاه(هود) نوع دستگاه ابعاد(cm)
AZ/ LS910 class ll type A لامینار 85×120×220
AZ/ LM920 class ll type A لامینار 85×120×220
AZ/ H940 شیمیایی 75×100×180
AZ/ HF930 شیمیایی 220×85×120