.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پارافین(مایع) 1 لیتری

پارافین(مایع) 2.5 لیتری

پارافین(مایع) 20 لیتری

پتاسیم استات

پتاسیم برومات

 

پتاسیم بروماید

 

پتاسیم تیوسیانات

پتاسیم سدیم تارتارات 100 گرم

پتاسیم سدیم تارتارات 500 گرم

پتاسیم فلوراید