.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سدیم فلوراید 100گرم

سدیم فلوراید 500گرم

 

سدیم نیترات

سدیم هیدروکسید(سود) آزمایشگاهی

سدیم هیپوکلریت(آب ژاول) 2.5 لیتری

سدیم هیپوکلریت(آب ژاول) 20 لیتری

 

سدیم کربنات 1000 گرم آزمایشگاهی

سدیم کربنات 250 گرم آزمایشگاهی

سدیم کلراید 1000گرم

سدیم کلراید 500گرم