.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سدیم یدید

سرب(پودر)

سولفوریک اسید 1 لیتری

 

سولفوریک اسید 2.5 لیتری

سولفوریک اسید 20 لیتری

سولفوسالسیلیک اسید 500گرم

 

سولفوسالسیلیک اسید 1000گرم

سولفوسالسیلیک اسید 250گرم

سولفوکرومیک(محلول) 1000 میلی

فر(آهن پودر)